Nowiniki w świecie e-sklpów

any (XHTML 1), opracowywane w ramach prac grupy roboczej WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Gro

Nowiniki w świecie e-sklpów projektowanie sklepów prestashop

O technologii HTML 5 w Wikipedii

HTML5 ? język wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron internetowych www. Jest rozwinięciem języka HTML 4 i jego XML-owej odmiany (XHTML 1), opracowywane w ramach prac grupy roboczej WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Gro