Oto Jak Tworzyć Strony (i Jak Możesz To Skopiować)

i usługi zamawiane są w trybie bezpośrednim (on-line), natomiast dostawa oraz płatn

Oto Jak Tworzyć Strony (i Jak Możesz To Skopiować) strony internetowe rybnik

Cytat z Wikipedii o e-handlu

Według Głównego Urzędu Statystycznego e-handel1 (e-commerce) obejmuje transakcje, które dokonywane są poprzez sieci oparte na protokole IP. Towary i usługi zamawiane są w trybie bezpośrednim (on-line), natomiast dostawa oraz płatn